Vestby 20/3-2011
Foto: Per Ole Huser

/

 

Anniken Jensen og Fargo, vinnere av FS1

Anniken Jensen og Fargo, vinnere av FS1

Cathrine Bjerch og Litchi, nr. 2 i FS1

Anniken Jensen og Scott, nr. 3 i FS1

Ine Rosland og Lillan, nr 4 i FS1.

Anja M. Schüller og Frekja, vinnere av HTM1

Line Orlund og Sheba, publikums favoritt i rekruttklassen.

Eirin Bryde Brunsby og Mack i rekruttklassen.

Det jobbes ved dommerbordet.