Om kreativ lydighet

Kreativ lydighet er et beskrivende fellesnavn på Freestyle og Heelwork to Music. Noen land kaller det også Dogdancing. Til sammenligning med vanlig lydighet, som er stram i formen og hvor alle hunder skal gjøre identiske og standardiserte øvelser, er det i FS og HTM rom for atskillig mer kreativitet. Hund og fører skal utføre et selvkomponert lydighetsprogram til selvvalgt musikk. Ved hjelp av koreografi skal man få øvelsene til å flyte sammen til en helhet og bevegelsesmønsteret til hund og fører skal være i takt og samspill med musikken. Om musikken forteller en tydelig historie eller har et tydelig tema skal man forsøke å gjenspeile dette i programmet. 

Sagt med andre ord; Samarbeid, kreativitet, energi, stil og glede til tolkning av musikk! :)

Det finnes altså to ulike grener/stilarter innenfor kreativ lydighet; Freestyle (FS) og Heelwork to Music (HTM).  Se linkene i hovedmenyen for å lese mer om hver enkelt gren.

I begge stilarter er det god flyt, godt samarbeid, god teknisk utførelse av øvelser og god tilpasning til musikken som gir høye poengsummer. Selve bedømmingen skjer utifra tre hovedkriterier; Utførelse, Innhold og vanskelighetsgrad, Musikk og fortolkning.