Styret  Felles e-postadresse til styret: norskfreestyleforening@gmail.com
   
 Leder: Ingebjørg S. Helle 900 12 502   
 Nestleder: Stine Bjertnes Ingebrigtsvold 960 44 423  
 Kasserer: Aina Haave   959 32 776   
 Sekretær:         Connie Lobsgaard 905 46 327  
 Styremedlem: Eirin Bryde Brunsby 454 25 597  
 Styremedlem: Lisbet Aarum 456 15 987  
       
  Bli kjent med styremedlemmer - se presentasjon her
       
Kompetansegruppe   Felles e-postadresse til KG: kompetansegruppa.nff@gmail.com 
   
  Tina K. Hosen (Leder) 971 55 869 Mail 
Se mandat Carola P. Brusevold 971 66 636 Mail 
  Eirin Bryde Brunsby 454 25 597  Mail 
  Jessica Karlgren  986 27 337  Mail 
  Vigdis Bæver Larsen  416 94 925  Mail 

 

     
Revisor Mari Nøring Gøbel 922 88 014  Mail 
Vara:      
       
Web-redaktør  Vigdis Bæver Larsen 416 94 925 Mail
       
Valgkomité  Marianne O. Njøten 916 14 643    Mail 
  Nina Haaland 993 93 056 Mail
 Vara: Annette Borge Olsen