"For swingende!"

Medlemsbladet vårt heter "For swingende!" og skal som hovedregel gis ut 3-4 ganger i året. Alle oppfordres til å sende inn bidrag, både tekst og bilder. Det kan være fra kurs, oppvisninger og konkurranser. Eller en liten stemningsrapport fra en treningsstund. Kanskje har du et treningstips? Alt er av interesse! Et medlemsblad blir alltid mer spennende og levende dersom det er mange som bidrar. Send ditt bidrag til redaktør Carola Brusevold.
 
NB! Medlemsbladet sendes ut til alle medlemmer per e-post. Husk derfor å informere oss om du endrer e-post adresse, slik at du ikke går glipp av bladet. Send adressendringer til Styret.  

Her kan du se gamle årganger av "for swingende": 2006 - 2007