Litt historie

Freestyle/Heelwork to Music er en forholdsvis ny hundesport. Den første oppvisningen skjedde på Crufts i England i 1990 og ble fremført av Mary Ray og hennes tervueren Roxy. Omtrent samtidig utviklet sporten seg i USA/Canada. Siden har sporten spredt seg over hele verden.

I Norden var det Danmark som var først ute. Noen få ildsjeler startet opp i 1996/97, men det var først i 2006 at det ble en offisiell hundesport innunder DKK. I Sverige var det Sveriges Hundungdom som tok initiativet til å starte en prosjektgruppe i freestyle i 1999. Og fra januar 2007 var freestyle en offisiell hundesport også i Sverige.

I Norge ble det første freestylekurset avholdt i 2000, med den engelske instruktrøren Annie Clayton. Da var det allerede begynt å utvikle seg et lite freestylemiljø i Norge. Det ble etterhvert et stort behov for å få sporten over i mer organiserte former, og i 2005 ble Norsk Freestyleforening dannet. Etter det begynte utviklingen å skyte fart. Den første uoffisielle konkurransen ble avholdt i mai 2005. Freestyle ble raskt et populært underholdningsinnslag på messer o.l. og det ble også en rekke innslag i aviser og TV.

Høsten 2008 ble NFF en samarbeidende forening innunder Norsk Kennelklub og det møysommelige arbeidet med å gjøre freestyle til en offisiell hundesport startet. Det ble nedsatt en komité som skulle utarbeide et offisielt regelverk. Selv om Danmark og Sverige allerede hadde freestyle som offisiell hundesport var regelverket helt forekjellig i de to landene. Ønsket om et felles nordisk regelverk meldte seg og vi fikk etterhvert en god dialog med de ansvarlige for freestyle i Danmark, Sverige og Finland. I september 2008 tok sågar Danmark initiativ til et møte for å lage et felles nordisk regelverk til bruk i kommende Nordiske Mesterskap. I tillegg fikk vi en innføring i Heelwork to Music, som kun Danmark hadde innført som egen gren.   

Siden Danmark var de i Norden med lengst erfaring og med et grundig gjennomarbeidet regelverk (basert på det engelske) som de var godt fornøyd med, falt det naturlig at vi i Norge la oss tett opptil det danske regelverket. Etter uendelige antall arbeidstimer, ble det høsten 2009 sendt inn et forslag til offisielt regelverk til NKK. Dette ble godkjent av Hovedstyret, og fra 1.1.2010 ble Freestyle og Heelwork to Music erklært som offisielle hundesporter i Norge.

   

Fra 1.1.2011 har Sverige også endret sitt regelverk i henhold til det danske, og de har tatt inn HTM som offisiell gren. Med et relativt enhetlig regelverk i Norden blir det langt enklere å konkurrere over landegrensene og vi kan bare glede oss til fortsettelsen.

15. mai 2011: Kreativ lydighet ble samlebetegnelsen på de to grenene; Freestyle og Heelwork to Music. Det ble også mulig å ta Championat i både FS og HTM.


 


I januar 2009 ble det første Nordiske Mesterskap (NM-08) arrangert i Freestyle, på MyDog i Göteborg. Det var ingen norske deltagere, men Merete A. Huser var en av tre dommere. Nordiske Mestere ble finske Sini Eriksson & Sonic.

I november 2009 ble det andre Nordiske Mesterskap i FS, og det første i HTM, avholdt i Danmark. Ingen norske deltagere, men Merete A. Huser representerte Norge med deltagelse i FS1 + en oppvisning. Nordiske Mestere i FS ble finske Sini Eriksson & Sonic. Nordiske Mestere i HTM ble danske Emmy Marie Simonsen & Whisper.    

 

I juni 2010 ble det første offisielle Verdensmesterskapet i FS og HTM arrangert i Danmark. Ingen norske deltagere. Verdensmestere i FS ble franske Thierry Thomas & Ubac. Verdensmestere i HTM ble engelske Kath Hardman & Amber.

I desember 2010 ble det tredje Nordiske Mesterskap i FS og HTM arrangert i Finland. Ingen norske deltagere. Nordiske Mestere i FS ble svenske Frida Binette & Poppy. Nordiske Mestere i HTM ble danske Anja Christiansen og Las.

I november 2011, på Dogs4All, var Norge vertsland for det Nordiske Mesterskapet i FS og HTM og deltok med utøvere i både FS og HTM!